Användarvillkor

Senast uppdaterad i januari, 2020.

1. Bli medlem för att kunna dela

Möbelbiblioteket är en tjänst, där användare kan låna och låna ut möbler till varandra. Den tillhandahålls av Möbelbiblioteket Sverige AB. Som användare kan du alltid titta på utbudet av möbler utan att bli medlem. Men för att låna eller låna ut möbler, behöver du vara en registrerad medlem hos Möbelbiblioteket. Att vara medlem är gratis.

På Möbelbiblioteket kan du idag låna ut dina möbler gratis och snart kommer du också kunna välja att hyra ut dina möbler. Vid lånetillfället tar Möbelbiblioteket en service avgift på 29 kr från låntagaren, men inte från utlånaren. För att börja dela möbler behöver du därför registrera ditt betal- eller kreditkort. De 29 kr är ett rabatterat pris, nu i starten. Så småningom kommer vi att skifta till att ta en månadsavgift under tiden du lånar en möbel och en procentandel på hyresintäkter. Det kommer hjälpa oss att fortsätta utveckla tjänsten och erbjuda fler funktioner.

Vi sätter ingen åldersgräns för att låna eller låna ut, men för att hyra eller hyra ut krävs att du är 18 år, med ett personligt betal- eller kreditkort. Alla transaktioner måste gå genom tjänstens kanaler.

2. Agera med respekt och bygg tillit

Syftet är att bygga en community där människor känner tillit och delar på resurser. Därför är det viktigt att alltid agera med respekt mot varandra och hålla en god ton. Få andra låntagare och utlånare att känna sig trygga och peppade på delning. Gör det genom att svara på meddelanden, gör att andra känner sig delaktiga och visa tilltro. Och var tydlig med dina gränser redan från början – vad som är ok och inte.

Du har självklart rätt att säga nej till ett lån. Men Möbelbiblioteket har rätt att varna och stänga av användare som konsekvent beter sig diskriminerande. Eller användare som gör diskriminerande uttalanden. Samt användare som som inte agerar inom den lagliga rätten.

Som utlånare/ uthyrare har du ansvar för att se till att du har den lagliga rätten att låna ut möbeln de erbjuder (att den är din). Samt att skriva möbelregler och låna ut möbeln rengjord, i bra skick. Som låntagare har du ansvar för att ta väl hand om möbeln och att följa utlånarens möbelregler.

3. Du lånar och lånar ut på eget ansvar

Låneavtalet eller hyresavtalet gäller mellan låntagare och utlånare. Möbelbiblioteket är inte del av avtalet och ansvarar inte för skada eller förlust som orsakas av lånet. Vi ansvarar heller inte för om möbeln visar sig väsentligt skilja sig från bilderna och inte motsvarar förväntningarna. Men meddela oss gärna om så är fallet, så att vi vet. Vi arbetar för att få till samarbeten och funktioner som gör att allt detta kan undvikas eller hanteras på ett bra sätt.

Möbelbiblioteket garanterar inte oavbruten drift och till- gänglighet, även om det är vår ambition. Vi ansvarar inte för förlust eller skada som sker till följd av avbrottet. Vi förbehåller oss rätten att ändra på utseende och innehåll, men försöker meddela detta vid större förändringar och uppdateringar.

Det är upp till dig som användare att bedöma säkerheten och tilliten till andra anvädare, genom tillitsfunktionerna som finns (möbelregler, betyg och recensioner). Och därefter välja att låna och låna ut. Möbelbiblioteket arbetar för att i framtiden få till ett försäkringssamarbete där alla möbler som delas är försäkrade. Idag har vi dock inte detta än och kan därför inte ta ansvar om någonting skulle hända, utan du lånar ut på egen risk och ansvar.

Möbel- biblioteket kräver att du som låntagare har en giltig hemförsäkring och att du har kollat upp att den lånade/ hyrda möbeln täcks under hyresperioden.

4. Utlånares & låntagares trygghet

Utlånare/ uthyrare har rätt att kräva reparation eller ersättning från låntagare/ hyres- tagare om möbeln som lånas genom tjänsten skadas under hyran. Dessa villkor måste dock ha framgått i möbelreglerna, så att låntagaren/ hyrestagaren känner till och har accepterat villkoren. Reparationskostnader/ ersättningen ska stå i proportion till skadans omfattning. Normalt slitage motiverar inte kompensation!

Utlånare/ uthyrare uppskattar själv värdet på möbeln, utifrån köpvärdet och med beaktande av inköpsåret. Ersättning får uppgå till max 10 000 kr. Utlånare/ uthyrare ansvarar för att låntagaren uppmärksammat villkoren. Utlånare/ uthyrare måste kunna visa skador på varorna, genom exempelvis foton före lånet och efter. Låntagaren/ hyrestagaren är skyldig att återbetala utlånaren/ uthyraren omedelbart enligt de accepterade villkoren, vid skada eller förlust.

5. Hjälp oss minska miljömässiga rekyleffekter

Möbelbibliotekets främsta mål är att förbättra för miljön. Genom att delta och dela möbler, är du en viktig del i detta! Vi har intervjuat många potentiella användare innan vi startade och har då förstått att vi behöver erbjuda både möjlighet till lån och att hyra ut, för att nå en heterogen, stor grupp användare. Och ju fler vi når, ju mer delande – ju större miljövinst.

Det finns dock forskning som visar på vissa miljömässiga rekyleffekter kopplat till delandetjänster där uthyrare tjänar pengar. Det innebär att miljövinsten av att “rädda möbler” och dela istället för att köpa nya, minskas beroende på vad uthyraren väljer att lägga sina pengar på. Miljövinsten påverkas också av mängden transporter och hur möblerna transporteras.

Vi vill därför peppa och uppmuntra våra användare till att hjälpa oss minska rekyleffekterna. Vi hoppas att du lägger pengarna på “miljöbra:iga” grejer! Och vill såklart att du ska dela så mycket som möjligt, men ju längre lån ju färre transporter. Använd också gärna vår transportpartner Movebybike, som har en cykelflotta, elbilar och biogasdrivna bilar! :)