Om oss

Möbelbiblioteket är en digital plattform som möjliggör delande av möbler mellan människor, på stor skala.

Genom Möbelbiblioteket vill vi:

  1. Möta låntagares behov av fler möbler, när de snabbt behöver nya men inte vill köpa
  2. Möta utlånares behov av att få mer plats i hemmet, i förrådet, slippa betalförrådet och låta sina möbler komma till nytta
  3. Möta planetens behov av att minska användningen av naturresurser. Genom att dela kommer underutnyttjade möbler till användning och möblernas liv blir längre. Det minskar konsumtionen av nya möbler och bidrar till hållbara konsumtionsbeteenden
  4. Skapa incitament för möbeldesigners att formge möbler som kan repareras och cirkuleras
  5. Öka tilliten mellan människor

Vilka är vi?

Det var för sex år sedan som den första idén om ett Möbelbibliotek föddes. Jag (Susanne) var en frustrerad möbeldesignstudent som ville skapa ett nytt system för hållbar konsumtion av möbler. Sedan två år tillbaka har jag ett team med mig som jobbat på ideell tid för att tillsammans förverkliga idén. Alla med olika bakgrund, men med en gemensam tro på en cirkulär och delande ekonomi.

Susanne Ringström

Susanne Ringström
Grundare och
Service designer

Stina Behrens

Stina Behrens
Service designer och
hållbarhetsstrateg

Erika Granstrand

Erika Granstrand
Kommunikatör inom
hållbar konsumtion

Rebecka Carlsson

Rebecka Carlsson
Affärsutvecklare
inom hållbarhet och
exponentiell tech

Maria Telenius

Maria Telenius
Design researcher
och bibliotekarie

Margaret Hertz

Margaret Hertz
Innovationsledare

Jenny Själin

Jenny Själin
Möbelbibliotekets
grafiska designer

Nathalie Lindqvist

Nathalie Lindqvist
Möbelbibliotekets
utvecklare

Arvid Björkström

Arvid Björkström
Utvecklare,
coach